Muuseumist      Õpitoad & kursused      Näitused & üritused      Inspiratsiooni
Muuseumist

Ma kuulen ja unustan,
näen ja jätan meelde,
teen ja mõistan.
Hiina vanasõna


Paberimuuseum osaleb
heal meelel erinevates
koostööprojektides.
Helista või kirjuta kindlasti,
kui Sul tekkis idee
midagi üheskoos teha!


Paberi(kunsti)muuseum

Paberi(kunsti)muuseum on professionaalne keskkond kõigi jaoks, kes soovivad avastada paberi kui kõige lihtsama materjali erinevaid kasutusvõimalusi, arendada loovust ja keskonnahoidlikku mõtlemist.

Paberimuuseum
- on kunstialase loome- ja koolitustegevuse keskkond,
- professionaalne keskkond paberi käsitsi valmistamiseks, paberiga eksperimenteerimiseks ja loominguliseks eneseväljenduseks,
- kõrgetasemeliste paberivalmistamise ja paberiga seotud õpitubade korraldamine nii kohalike kui välisõpetajatega,
- inspireerib kasutama paberit mahulis-vormilise, ruumilise materjalina,
- paberikunstnike näituste ja seminaride initsieerimine,
- aitab õpilastel kooliprogrammis olevaid teoreetilisi vormilis-mahulisi teemasid käelise tegevuse kaudu paremini omandada,
- annab kunstnikele võimaluse eneseteostuseks,
- rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemine, kogemuste ja informatsiooni vahetamine,
- säästlikkuse, taaskasutuse, ökoloogilise mõtlemise hoidja ja propageerija,
- ekspositsioon pakub teavet paberi valmistamise, kasutamise, mineviku, oleviku ja tuleviku kohta.


<-  T A G A S I

| Ü L E S |

Asume Tartus, Kastani 38. GSM +372 55572500