Avalehele | Kiviraiumine ajaloost praktikani | IMPRESSUM | LINGID

Impressum

Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013”
ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna
„Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine”
programmi Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames.

Õppematerjali autorid: Kalev Nõmmela, Anne Rudanovski

Retsensent: Joonas Kiri

Joonistused: Jaan Rõõmus

Kujundus: Anne Rudanovski

Südamest tänud: Rein Karus, Raimo Kuusik

Aitäh kõigile, kes nõu ja jõuga vajalikul hetkel olemas olid.

hr

Õppematerjali (varaline) autoriõigus kuulub SA INNOVEle aastani 2018 (kaasa arvatud)

Selle õppematerjali koostamist toetas Euroopa Liit

hr