Kiviraiumine ajaloost praktikani

1 Ajalugu

Raidkivikunsti ajalugu. Kiviaeg. Monoliitehitised. Kiviplokk. Megaliidid ja sambad. Arhitektuursed elemendid ja detailid. Müürid ja looduskiviehitised Eestis. Skuptuur

2 Kivim

Mis on kivim? Kivimiline Maa. Kivimite liigitus. Tardkivimid. Settekivimid. Moondekivimid. Kivimid Eestis. Kivi ja keskkond

3 Kiviraiumise ABC

Käsitsi raiumine. Tööriistad. Elektri- ja suruõhuvahendid. Löögitehnika ja raieliigid. Murdmine ja puurimine.
Kivi lõikamine.
Lihvimine ja poleerimine. Kivi teisaldamine

4 Idee ja teostus

Idee, kavand, mudel. Mudeli ülekandmine. Täheraie ja kuldamine. Tahuka raiumine. Raiumine digitaalajastul

5 Tööohutus