Avalehele | Kiviraiumine ajaloost praktikani | IMPRESSUM | LINGID

4.5 Raiumine digitaalajastul

4.5.2 Kiviskulptuur digitaalajastul

Protsessis «ideest kivist skulptuurini» on ka digiajastul vaja raiduri meistrikätt. Arvuti kaasamine erinevatesse tööetappidesse võimaldab saavutada teostuslikult ja kontseptuaalselt kõrgetasemelisi töid. Järgnevalt on vaatluse all digitaalse kivitöötluse erinevad etapid.

Video 4.5.6 Barry X. Ball kirjeldab oma
tööde valmimist

Kontseptsioonist kavandini

Skulptor Barry X Ball lähenemine kiviskulptuurile on traditsioonilisest kivikasutusest erinev.

Tööprotsessi alguses võtab kunstnik modellilt vormi ja teeb kipsmudeli. Vajalikud detailid ja elemendid portreele modelleerib ta kipsmudelile juurde savis. Seejärel võtab valminud kujult silikoonvormi.

Järgnevad tööetapid on seotud arvutiga. Kõigepealt kuju laserskannitakse digikujutise saamiseks. Töö jätkamiseks kasutab Barry X Ball digimodelleerimist arvutiga.

Digitöötluse ja reaalsete materjalidega katsetuste tulemusena valmib tulevane töö arvutis. Digitaliseeritud 3D mudeli alusel valmib masintöötlusega kivist töö, millele viimase lihvi annab siiski inimkäsi. Masinate kasutamine võimaldab Barry X Ball’il kasutada kivimaterjali, mida traditsioonilise raiumisega töödelda ei saa kas matejali rabeduse või näiteks ka lõhede tõttu.

Video 4.5.7 Tööprotsessi kirjeldus
alates 3D skaneerimisest.

Lisalugemist: 3D-skaneerimine muudab maailmapärandi igaveseks

hr
TAGASI | ÜLES | EDASI